Click here to download the catalog as a PDF file.


Pioneer user manual - Page 17

Kytkentä 02 Erillisen dekooderilaitteen liitäntä (2) Jos sinulla on ainoastaan dekooderi liitä se tallentimeen ja TV:seen kuten tällä sivulla on näytetty. Tämän sivun asetuksia käyttämällä voit: • Aänittää tallentimen sisäänrakennetun TV-virittimen vastaanottamia sekoitettuja kanavia. Tärkeää • Älä liitä tallenninta VCR:n, satelliittivastaanottimen tai kaapelilaatikon kautta. Liitä aina kukin laite suoraan TV:seen tai AV-vastaanottimeen. 1 Liitä RF-antennikaapelit kuten näytetty. Tämä antaa sinun katsoa ja äänittää TV-kanavia. Antennitulo 2 Käytä SCART-kaapelia (ei mukana) liittämään AV1(RGB)-TV AV -liitin TV:n SCART AV -liittimeen. Tämä antaa sinun katsoa levyjä. 3 Käytä toista SCART-kaapelia liittämään AV2/ AUTO START REC (INPUT 1/DECODER) AV -liitin dekooderilaitteen SCART AV -liittimeen. Tämä antaa sinun äänittää sekoitettuja TV-kanavia. Huomautus • Käyttääksesi tätä asetusta sinun on tehtävä seuraavat alustavien asetusten valikon asetukset: – Aseta Alustavien asetusten valikon AV2/L1-tulo (AV2/L1 In) dekooderiin (Decorder) (katso AV2/L1 tulo (AV2/L1 In) sivulta 81). – Aseta dekooderin (Decorder) asetus sekoitetuille kanaville päälle (On) Manuaalisten kanavaasetusten (Manual CH Setting) kuvaruutunäytöstä (katso Manuaaliset kanava-asetukset (Manual CH Setting) sivulta 79). 1 2 TV SCART AV-liitin ANTENNA OUT R L IN AC IN AUDIO VIDEO OUTPUT S-VIDEO AV 1 (RGB) - TV AV 2/AUTO START REC (INPUT 1/DECODER) IN OPTICAL CONTROL DIGITAL OUT 3 1 SCART AV-liitin Antenni/kaapeli TV virtarasia Dekooderi 17 Fi

Page 16 ... Page 18