Click here to download the catalog as a PDF file.


Pioneer user manual - Page 111

OVERIGE INFORMATIE VERHELPEN VAN STORINGEN Storingen worden vaak veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het apparaat. Raadpleeg daarom bij storingen eerst de onderstaande lijst. Het is eveneens mogelijk dat het probleem veroorzaakt wordt door een andere aangesloten component. Controleer daarom ook de andere componenten. Is het niet mogelijk om de storing aan de hand van de onderstaande lijst te verhelpen, neem dan contact op met een erkend Pioneer service-centrum of uw dealer om het apparaat te laten repareren. Storing De CD komt niet naar buiten bij indrukken van de CD EJECT toets (0). Mogelijke oorzaak ¶ Het netsnoer is niet aangesloten. ¶ De CD EJECT LOCK schakelaar staat in de [LOCK] stand. Oplossing ¶ Steek de stekker in het stopcontact. ¶ Schakel het apparaat in de pauzestand of de cue-paraatstand en druk dan op de CD EJECT toets (0). ¶ Zet de CD EJECT LOCK schakelaar in de [UNLOCK] stand voordat u op de CD EJECT toets (0) drukt. ¶ Houd de TIME MODE/AUTO CUE toets langer dan 1 seconde ingedrukt om de auto-cue functie uit te schakelen. ¶ Plaats de disc met het label omhoog gericht. ¶ Maak de plaat schoon en speel hem opnieuw af. ¶ Controleer de aansluitingen. Zie het hoofdstuk “Aansluitingen”. ¶ Controleer de instelling van de schakelaars op het audiomengpaneel en de instelling van de volumeregelaar. ¶ Maak deze onderdelen schoon. ¶ Druk op de PLAY/PAUSE-toets (6). ¶ Sluit aan op de LINE INPUT aansluitingen van het audiomengpaneel. (Gebruik niet de MIC aansluitingen.) ¶ Maak deze onderdelen schoon. ¶ Schakel de televisie uit, zet de CD-speler verder van de televisie vandaan of sluit de CD-speler op een stopcontact van een andere stroomkring aan. ¶ Vervang de plaat. ¶ Maak de plaat schoon. ¶ Druk de TIME MODE/AUTO CUE toets langer dan 1 seconde in om de auto-cue functie uit te schakelen OFF. Het afspelen begint niet wanneer een CD wordt geplaatst. Het afspelen stopt meteen nadat het begonnen is. Ongewenst pauzeren of stoppen tijdens afspelen. Geen geluid. ¶ De auto-cue functie is ingeschakeld. ¶ De plaat is verkeerd om in het apparaat gestoken. ¶ De plaat is vuil e.d. ¶ De uitgangssnoeren zijn verkeerd aangesloten of zitten los. ¶ Onjuist gebruik van het audiomengpaneel. ¶ De stekkers of de aansluitbussen op de versterker zijn vuil. ¶ De CD-speler staat in de pauzestand. Geluid is vervormd of er is veel ruis. ¶ Verkeerde aansluitingen. ¶ De stekkers of de aansluitbussen op de versterker zijn vuil. ¶ Interferentie veroorzaakt door een televisie. Bij bepaalde platen hoort u een luid stoorgeluid of stopt het afspelen. Als de “auto cue” funktie ON wordt gesteld, is het fragmentzoeken nog niet afgelopen. ¶ De plaat is erg bekrast of kromgetrokken. ¶ De plaat is erg vuil. ¶ De zoektijd zal lang zijn als het geluidsloos segment tussen de fragmenten lang is. ¶ Als er een geluidsloze passage van meer dan 10 seconden is, zal de weergave starten zonder gebruik van de “auto cue” beginpuntfunctie. ¶ Er is geen cue-punt ingesteld. ¶ De Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) staat in de [ON] stand. ¶ Er zijn geen cue-punten (startpunten) ingesteld. ¶ De Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) staat in de [ON] stand. ¶ De Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) staat in de [ON] stand. ¶ Er is een verkeerde gebruiksstand [CDJ/SCRATCH] ingesteld. ¶ De Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) staat in de [ON] stand. ¶ De storing wordt door de CD-speler veroorzaakt. ¶ De disc stopt automatisch indien er voor 80 minuten of langer geen bediening in de pauzefunctie wordt uitgevoerd. ¶ Het draaien van de CD stopt nadat het laatste muziekstuk op de CD is afgespeeld. De terug-naar-cue functie werkt niet wanneer de CUE toets tijdens weergave wordt ingedrukt. Bij indrukken van de LOOP OUT toets begint de lus-weergave niet. De Jog-draaischijf werkt helemaal niet. De Jog-draaischijf werkt niet juist. ¶ Stel een cue-punt in. (Zie blz. 99.) ¶ Zet de Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) in de [OFF] stand. ¶ Stel een cue-punt in. ¶ Zet de Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) in de [OFF] stand. ¶ Zet de Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) in de [OFF] stand. ¶ Druk op de SCRATCH toets om de gewenste gebruiksstand [CDJ of SCRATCH] in te stellen. ¶ Zet de Digital Mode schakelaar (DIGITAL OUT) in de [OFF] stand. ¶ Schakel de spanning van de CD-speler uit, of plaats de speler verder van de TV of tuner. ¶ De weergave kan worden gestart door op de PLAY/PAUSE toets (6) te drukken. Druk op de CD EJECT toets (0) om de CD uit het apparaat te verwijderen. De DJ-functies werken niet. Het televisiebeeld of de FM-uitzending is gestoord. De disc draait niet wanneer de spanning is ingeschakeld. 111 Du/Sp Du Español Nederlands

Page 110 ... Page 112